Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

OIO – bureau voor Organisaties in Ontwikkeling werkt aan samenwerkingsvragen en -oplossingen in de vorm van trainingen, advisering, het begeleiden van bijeenkomsten, werkbegeleiding, coaching en interimwerk.

Alles is op maat gemaakt, praktisch en concreet en zò opgezet, dat de opdrachtgever zèlf een stap vooruit kan zetten.