Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

OIO – bureau voor Organisaties in Ontwikkeling werkt aan antwoorden op samenwerkingsvragen binnen en tussen organisaties. 

Processturing is daarin de rode draad: het organiseren van samenwerking tussen personen en partijen die elkaar nodig hebben om hun belangen te realiseren.

Dat doe ik in de vorm van trainingen, onderzoek en advisering, individuele begeleiding en interimwerk.

Alles wat ik doe is maatwerk, zodat betrokkenen zélf een stap vooruit kunnen zetten.