Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Thuisdecors

Wandkleed

Bekers en medailles, boeken, foto’s, schilderijen, posters, een spiegel, planten, een wandkleed, niets, speelgoed, archiefmappen, een lamp, de keuken, delftsblauwe huisjes, tinnen potjes, goh een letterkast (lang niet gezien!), de tuin, een kast, kleren op een hangertje, een deur, een lijstje met… ja wat eigenlijk?!

Dankzij het alomtegenwoordige videobellen, online trainen en virtueel samenwerken komen we meer dan ooit bij elkaar over de vloer en zien we waarmee onze collega’s, samenwerkingspartners en klanten hun thuisdecors hebben bekleed.

Decor

We staan allemaal dagelijks op het toneel; nu vooral nog thuis, tegen een achtergrond die we eigenhandig hebben opgetrokken. Dat decor maakt deel uit van ons “zelf”. We zeggen ermee iets over onze interesses en preoccupaties, onze huisgenoten, onze leefomstandigheden, onze smaak, afkomst en geschiedenis. Meer dan ooit tonen we een deel van wie en wat we (willen) zijn en hebben we daar zelf de regie over. Ook de geblurde of virtuele achtergrond (maan, bos, waterval) is een mededeling, net zo goed als die ene deelnemer aan een groepsgesprek die zich softwarematig had verkleed als pratende courgette.

Informatie

Overdracht van informatie is een van de stuurvariabelen in procesmanagement. Daarom zijn al die achtergronden mij meer dan welkom. Ik zie ze als onuitgesproken mededelingen van de thuiswerkplekbewoner. Het zijn bronnen van informatie waar ik kennis van kan maken. Dan verbind ik die informatie met wat ik al van mijn gesprekspartner weet, met aanleiding en doel van ons gesprek, met de context van het probleem waar we een oplossing voor moeten vinden. Zo wordt die info een betekenisvol onderdeel van een groter verband en krijgt het zelf van mijn gesprekspartner nog meer reliëf. En natuurlijk presenteer ik tegelijk ook mij(n) zelf op het toneel.

Maar het blijft behelpen. Van personen van lijf en leden zijn we gereduceerd tot talking heads, niet elke webcam geeft een scherp beeld en de wifiverbinding is ook niet altijd je dat. En dat hindert onze voorstelling.

Droom

Toen ik pre-corona een rol kreeg in het weer op gang brengen van een gestokte gebiedsontwikkeling maakte ik ter voorbereiding een rondje langs de velden. Ik kwam op de koffie bij een recreatieondernemer. Achter zijn bureau hing een grote, gedetailleerde en met de jaren wat vergeelde tekening van het te ontwikkelen gebied. Ik vroeg ernaar en het bleek de droom te zijn van zijn oudere broer, na wiens overlijden hij de zaak had voortgezet. Hij vertelde over de visie waar die broer jaren aan had gewerkt. Zijn toon bleef zakelijk, maar uit een microscopisch kleine zucht, een net iets zachtere stem, een stilte die een milliseconde te lang duurde en een lachje dat eerder spijtigheid dan vrolijkheid leek uit te drukken, maakte ik op dat de ondernemer niet alleen zijn eigen zakelijke belangen behartigde maar ook de visie en droom van zijn broer wilde realiseren.

Microdetails

Zou ik dat alles ook hebben opgemerkt als ik het rondje langs de velden virtueel had moeten doen? Ik betwijfel het. Via de webcam zie je een op zijn best redelijk gedetailleerd pratend hoofd in een deel van zijn context. De zo informatierijke microdetails in de (non)verbale communicatie gaan gemakkelijk verloren als de netwerkverbinding even hapert. De extra informatie uit al die nooit eerder geziene achtergronden maakt dat maar deels goed. Het is hopelijk geen “nieuw normaal”, maar hoe dan ook een omstandigheid waarmee we het voorlopig moeten doen.

Oplossingen organiseren

Het derde en laatste stukje over integraliteit en grenzen. Het eerste stukje: AHMAS; het tweede stukje: Begrenzen. Alles bij elkaar in 1 PDF. Grenzen trekken Ons streven naar integraliteit leidt tot AHMAS: alles hangt met alles samen. Het speelveld wordt grenzeloos...

Begrenzen

Het tweede van drie stukjes over integraliteit. Hier is het eerste; het derde later deze maand. Product Integraliteit realiseren is grenzen stellen, om te voorkomen dat alles met alles gaat samenhangen. Dat begint met de notie dat vraagstukken het product zijn van...

AHMAS

Het eerste van drie stukjes over integraliteit. Hier staat deel twee; het derde komt later in april. Afkijken Vers uit de collegebanken werd ik secretaris van een “interdepartementale” commissie jeugdbeleid. Dat klonk wel goed, maar wist ik veel… Er waren acht...

Een romantische technocraat

Uitgekiend Een mooi in memoriam voor Jos van Kemenade stond in de Volkskrant. Jan Joost Lindner schreef een uitgekiend portret van deze “briljante” en “immer hardwerkende” bestuurder, die zijn ambtenaren “doldraaide” en “soms iets van een technocraat” had. Heel...

Actieonderzoek

Durfkapitaal Overheden zijn sinds jaar en dag grote investeerders van publiek durfkapitaal. Zij steken geld in projecten waar de markt voor terugdeinst, omdat de risico’s groot zijn en de kans op rendement klein. We hebben er veel aan te danken. Watermanagement als...

Dwarskijker

Kwaliteitscirkel Het duurde even voor ik overweg kon met mijn nieuwe baas. Hij was een belezen man en zat om interessante conversatie nooit verlegen. Zijn grote liefde voor Japanse kunst en cultuur reikte verder dan de kwaliteitscirkels die toen in de mode kwamen. Tot...

Taal als ingreep

Een woord is een interventie; taal is een ingreep. Zoals: je klus een “proces” noemen; zoals “kiezen” uit vele oplossingen. Je woorden wikken en wegen helpt, de uitkomsten te optimaliseren.

Dienend opdrachtgeverschap

Beter Je ziet niet vaak dat iemand zijn dagelijks werk, inclusief zijn eigen rol en handelen daarin, onderzoekt en erop promoveert. Maar Hans Ruijter, directeur van het infrastructuurprogramma Schiphol Almere Amsterdam (SAA), deed het. En hij maakte meteen werk met...

Slag en strijd

Vijand Afgaand op de metaforen in de media is het moord en doodslag om elke vierkante meter ruimte in Nederland. Zo maakten Teun van de Keuken c.s. in het begin van de jaren ’10 het TV-programma De Slag om Nederland. De titel is regelrechte oorlogsmetaforiek en de...