Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Publieke beleidsbemiddeling

Klaar! Knutsel knutsel, alweer een rapport klaar. Dat is de indruk die bij mij bleef hangen toen ik Publieke Beleidsbemiddeling had gelezen, een rapport van het Amsterdams Centrum voor Conflict Studies in opdracht van het ministerie van BZK (en aldaar te downloaden)....

Programmamanagement

Streng Een organisatie die haar projectmanagement wilde verbeteren deed volgens eigen opgave meer dan twaalfhonderd projecten tegelijk. Dat kwam neer op ruim vier projecten per medewerker. Rijkelijk veel, en na strenge selectie bleven er niet meer dan échte vijftig...

Meer zelf doen

PDF Opportunisme Regelmatig klinkt van overheidswege het appèl op  “actief burgerschap” en het nemen van “eigen verantwoordelijkheid”. Rijk en gemeenten voeren vormen van burgerparticipatie hoog in het vaandel. Enerzijds is dat te begrijpen als...