Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Zucht

PDF Aanbeveling Een “handboek”, een “naslagwerk” en een “zeldzaam boek”. Het zijn warme woorden van aanbeveling op het achterplat van “De zucht naar goed bestuur in de stad”. *) Daarin proberen Hendriks & Drosterij...

Systeem 1, 2

PDF Primen De affaire-Stapel heeft me geprimed om alles wat met psychologisch onderzoek te maken heeft, met scepsis te bezien. Dat realiseerde ik me toen ik Thinking, fast and slow las, van Daniel Kahneman *). Het werkte ongeveer zo: psychologisch onderzoek –...

Mensen en dingen

PDF Koppen Cultuuronderwijs sterft “een stille dood”. Verdiende zege voor gretig PSV. Hongkong omarmt daktuin uit angst voor Chinees gif. Zelfs online zijn de Dwaze Dagen een gekkenhuis. Vier koppen uit de papieren Volkskrant van 5 oktober. Ze hebben...