Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Rol

PDF Zichzelf Wie of wat moet een procesmanager zijn, om effectief te zijn? In de – nog altijd schaarse – literatuur vinden we dat een procesmanager consistent moet zijn “in gedrag en inzicht”, dat hij “authentiek” en...

Het een of het ander? (5)

PDF Volgeling Laveren tussen uitersten – dat zeggen veel procesmanagers te doen, als we ze vragen naar de dilemma’s waar zij in hun vak tegenaan lopen. We hebben er in de loop der tijd een stuk of twintig verzameld, zoals: moet ik de inhoud of het proces centraal...

Samenwerking

PDF Korting Doortastend optreden van de Ooa en de ROA: onlangs kenden ze de Professionele Publicatie Prijs 2012 toe aan Pieterjan van Delden voor zijn artikel “Ketensamenwerking: interne krachten bepalen het externe resultaat” uit 2010 *). Gelukkig is het...