Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Projectie

PDF Sturen In projectmanagement gebruiken we beheersvariabelen die doorgaans in het acroniem GOTIK worden samengevat: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Soms worden daar variabelen als Communicatie, Risicomanagement of Welzijn aan toegevoegd. In...

Boek

PDF Afspraken Het is bijna een jaar geleden dat netwerkcollega Thinka Bor en ik de koppen bij elkaar staken en de eerste afspraken maakten over het schrijven van een boek over de ontwikkeling van risicobewustzijn en risicobewust handelen in mensen en organisaties. Dat...

Sociale innovatie (1)

PDF Eenzijdig Het innovatiebeleid is eenzijdig, omdat we te weinig investeren in een betere bedrijfscultuur. Met die boodschap kwam Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit, een aantal maanden geleden volop in...