Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Gamification

PDF Spel De homo ludens bestaat en werkt in de Wuppermann staalfabriek te Moerdijk. De Volkskrant verhaalt hoe, onder de bezielende leiding van een directeur die is gegrepen door gamification, het productieproces stap voor stap wordt omgevormd tot “…een soort...

Kreukelzone

PDF Kwetsbaar Besluiten zijn kwetsbaar voor uitvoering. Het lijkt wel of Willem Elsschot zijn gedicht Het Huwelijk heeft geschreven voor de frustraties die daar uit voortkomen. De regels “…want tussen droom en daad / staan wetten in den weg en praktische bezwaren…”...

Vertrouwen (3)

PDF Coördinatie In de netwerksamenleving zijn relaties tussen personen en partijen in toenemende mate horizontaal in plaats van verticaal van aard. Dat heeft gevolgen voor de mechanismen waarop men een beroep kan doen om zaken voor elkaar te krijgen. Louter gebruik...