Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Landschap

Aanzien Een kwartiertje fietsen brengt me in een landschap dat snel verandert. Gisteren stonden er nog kassen en kwekerijen, woonhuizen en opstallen. Nu is alles vervangen door hoge, ontoegankelijke loodsen, bereikbaar over brede wegen, want de vrachtwagens zijn lang...

Passend

Altruïsme Een observatie die veel procesmanagers doen is dat ze “buiten” hun hart ophalen maar afknappen op “binnen”. Partijen buiten willen wat, zijn blij dat je langskomt en iets voor ze kunt betekenen. En als het erop aankomt willen ze best een beetje inschikken om...

Dienen en beïnvloeden

Kaart Wat een geweldig idee van de NSOB om in het boek Dienen en beïnvloeden de lengte, breedte en diepte van het ambtelijk vakmanschap van Wim Kuijken in kaart te brengen. De “topambtenaar” (een erg lelijk woord dat ongeveer honderdduizend keer valt) was ondermeer...

Partij

PDF Issue In de trainingen projectmatig werken die we doen is het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer meestal een groot issue. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet – want om een klus op tijd, binnen budget en conform specificaties op te leveren, moet...

Participatieladder

PDF Pinokkio Het was wel even slikken toen Charlie Aptroot in september 2012 de Tweede Kamer verliet om burgemeester te worden van Zoetermeer. Met hem als volksvertegenwoordiger voor auto’s, automobilisten en asfalt was het immers never a dull moment. Zo zag hij er...

Intern gedoe

PDF Bureaupolitiek Uiteenlopende belangen, betrokkenheid van vele actoren, verkokering, verborgen agenda’s en divergende opvattingen van betrokken actoren en partijen in de eigen organisatie. Volgens project- en procesmanagers is dat de top vijf van factoren die...