Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Trends

Waarom? Procesmanagement is het organiseren van samenwerking tussen partijen die elkaar nodig hebben om iets te realiseren. Dat mondt doorgaans uit in afspraken om de schaarste aan tijd, geld, kennis, kunde en toegang tot netwerken te verdelen. Een van de krachtigste...

Strateeg

Resistent De enige bestuurslaag die opmerkelijk resistent blijkt tegen herindeling en schaalvergroting is de provinciale. Aan het Rijk heeft het niet gelegen. Dat probeert al sinds jaar en dag de provinciale bestuurslaag te saneren. De laatste was minister Plasterk....

Waarden

NB: je kunt je nu ook inschrijven om bericht te krijgen als er een nieuw stukje online staat. Zie de box onderaan deze blog. PDF Binnen Binnen is taaier dan buiten. Wie iets wil realiseren krijgt de buitenwereld vaak gemakkelijker mee dan de eigen organisatie. Het is...

Sfeer

PDF Feesten Een hechte club mensen die al langer met elkaar werkten en competitief waren ingesteld – daar deden we een training procesmanagement mee. Aan het principe work hard, play hard gaven ze vorm door na cursustijd stevig te feesten en de volgende ochtend (’s...

Nut

PDF Nieuwjaar “Wat is het nut van sociologie?” is de titel van het boekje met gesprekken die Jacobsen en Tester voerden met de inmiddels hoogbejaarde socioloog Zygmunt Bauman. Door die beschouwende vraag is het echt iets voor de kersttijd – als de vroeg...

Beleid

PDF Industrie Procesmanagement was ik ooit gewend te associëren met de procesindustrie. Hoe regel je productieprocessen zodanig in, dat je op grote schaal tegen acceptabele kosten en risico’s producten vervaardigt? Bij de rijks- en provinciale overheden waar ik...