Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Aanwezig

PDF Chance Morgen, 24 juli, is Peter Sellers alweer 35 jaar dood. Een van zijn laatste en misschien wel beste rollen was die van de tuinman Chance in de film Aanwezig, naar het boek van Jerzy Kosinski. Chance is de man zonder eigenschappen pur sang die, door louter...

Open of gesloten

PDFANP Een vriend rommelde onlangs uit zijn archief van cassettebandjes deze geluidsopname naar boven. Het is een registratie van een flink deel van een uitzending van de “Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP”. Ongedateerd, maar afgaand op de nieuwsfeiten zal het...

Controleren

PDF Dilemma Regelmatig vragen we procesmanagers naar de dilemma’s die zij bij de uitoefening van hun vak tegenkomen. Dan gaat het over afwegingen als: moet ik me vooral met de inhoud, of juist met het proces bezighouden? Met het probleem, of met de oplossing? Ben ik...

Geduld

PDF Bergson In de etalage van de boekhandel ligt Henri Bergson onontkoombaar uitgestald. Zijn Tijd en vrije wil, in een mooie gebonden uitgave. Een introductie op zijn werk, door Hein van Dongen. En in de buurt ligt Stil de tijd van Joke Hermsen, dat in 2009 verscheen...

Analyse en actie

PDF Dilemma’s Als we met procesmanagers praten over de voetangels en klemmen van hun metier, komen vrijwel altijd ook de dilemma’s langs die kennelijk inherent zijn aan het vak. Dan gaat het over afwegingen als: ben ik onafhankelijk of partij, kies ik voor de...

Partij

PDF Issue In de trainingen projectmatig werken die we doen is het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer meestal een groot issue. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet – want om een klus op tijd, binnen budget en conform specificaties op te leveren, moet...