Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Ongemak

PDF Concept Hoogst ongemakkelijk voelde ik me bij het concept van “fresh questioning” dat centraal stond in de leergang over werkend leren die de inmiddels al lang ter ziele zijnde Action Learning Association – Nederland (ALA) aanbood aan nieuwe leden. Niet alleen...

Veldonderzoek

PDF Opkomst Van de opkomst van kleine en relatief goedkope digitale consumentencameraatjes rond het midden van de jaren ’00 hebben we in trainingen en teambijeenkomsten graag gebruik gemaakt. Want daardoor werd het erg eenvoudig om deelnemers te vragen om iets te...

Foto’s

PDF Collage De intrinsieke stad is de stad die zich in ons hoofd heeft genesteld – een collage van actuele en vroegere ervaringen, herinneringen en gebeurtenissen.  Die ontlenen we aan eigen belevenissen, maar ook aan bronnen als kranten, tijdschriften, sociale...

Action learning

PDF Barrevoets Bij de loodgieter thuis lekken de kranen, menige huisarts leeft ongezonder dan zijn of haar patiënten en the shoemaker’s children go barefoot… En, een beetje arroganter misschien: onder de vuurtoren schijnt geen licht. Uitdrukkingen die het curieuze...

Het beste

PDF Maakbaarheid Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving lijkt volop terug, maar is wel van kleur verschoten. Ooit geloofden we vooral dat de overheid de samenleving kon maken, door verstandig beleid en behendige social engineering (zoals spreiding van...

Succes

PDF Limbo Succes of falen van een nota, leerde ik als beginnend ambtenaar, valt ondermeer af te leiden uit de aandacht die de politiek eraan geeft. Uitgebreide plenaire behandeling is het beste, bespreking in een commissie is al minder, een voetnoot in een...