Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Gamification

PDF Spel De homo ludens bestaat en werkt in de Wuppermann staalfabriek te Moerdijk. De Volkskrant verhaalt hoe, onder de bezielende leiding van een directeur die is gegrepen door gamification, het productieproces stap voor stap wordt omgevormd tot “…een soort...

Innovatie

PDF Cut throat Onlangs waren we bij een symposium over het lean and mean innoveren in het midden- en kleinbedrijf. We hoorden veel over hoe ze dat lean, dat wil zeggen, met een afgepaste hoeveelheid mensen en middelen deden. Maar mean? Het leek me dat dat vooral sloeg...

Samenwerking

PDF Korting Doortastend optreden van de Ooa en de ROA: onlangs kenden ze de Professionele Publicatie Prijs 2012 toe aan Pieterjan van Delden voor zijn artikel “Ketensamenwerking: interne krachten bepalen het externe resultaat” uit 2010 *). Gelukkig is het...

Tegenspraak

PDF Meesterzet Zelden zo’n mooie mediastorm meegemaakt als de afgelopen dagen over het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. PvdA-voorzitter Hans Spekman vindt nivelleren “feestelijk”, VVD-leider Rutte heeft het zuinigjes over een “concessie” om andere punten...

Publieke beleidsbemiddeling

Klaar! Knutsel knutsel, alweer een rapport klaar. Dat is de indruk die bij mij bleef hangen toen ik Publieke Beleidsbemiddeling had gelezen, een rapport van het Amsterdams Centrum voor Conflict Studies in opdracht van het ministerie van BZK (en aldaar te downloaden)....

MGA en Procesmanagement

Evers, Frans & Lawrence Susskind: Het kan wel! Haarlem, MGMC 2009. ISBN 9789078171058 Win-win De onderhandelingstechnieken van het Harvard Negotiation Project leken eind jaren zeventig van de vorige eeuw even het onmogelijke mogelijk te hebben gemaakt toen de Camp...