Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Het instrumentele zelf

Zwaargewichten De commissie waarvan ik secretaris was telde zeven leden, maar draaide om twee zwaargewichten uit het middenbestuur. Zij hadden een vast ritueel om tot besluiten te komen. De een zei met kracht van argumenten dat het zus moest. De ander hield daarna een...

Waarderend onderzoek

Metafoor Omdat we ze in één moeite door dubbel gebruiken, zijn woorden krachtige interventies. We gebruiken ze grammaticaal, bijvoorbeeld als zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord. En tegelijk gebruiken we ze als metafoor. Dan doen we een beroep op de kennis van, het...

Zelf

PDF Trits Een verre echo van het ik-tijdperk is de opvatting dat je werk een hulpmiddel is voor zelfverwerkelijking. In de jaren ’90 en daarna kreeg die gedachte een prominente plaats in cursussen en coachingstrajecten die erop waren gericht om mensen zich in...

Merk Ik

PDF Knieval Het Merk Ik is de ultieme knieval voor het kapitalisme – onder die kop schreef Gerard Hormann een opiniestukje in de Volkskrant. Hm, een knieval maken, dat is het zelfde als je onderwerpen aan iets of iemand, als onderdanig zijn. Wie een ultieme...

Rol

PDF Zichzelf Wie of wat moet een procesmanager zijn, om effectief te zijn? In de – nog altijd schaarse – literatuur vinden we dat een procesmanager consistent moet zijn “in gedrag en inzicht”, dat hij “authentiek” en...