Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Dienend opdrachtgeverschap

Beter Je ziet niet vaak dat iemand zijn dagelijks werk, inclusief zijn eigen rol en handelen daarin, onderzoekt en erop promoveert. Maar Hans Ruijter, directeur van het infrastructuurprogramma Schiphol Almere Amsterdam (SAA), deed het. En hij maakte meteen werk met...

Scharnier

PDF Web Steeds vaker komen we tegen dat een opdrachtnemer te maken heeft met meerdere opdrachtgevers voor dezelfde klus. Het is niet ondenkbaar dat de ene dit van hem wil en de andere dat en als hij niet oppast, is niemand tevreden – noch over het doorlopen proces,...

Vertrouwen (3)

PDF Coördinatie In de netwerksamenleving zijn relaties tussen personen en partijen in toenemende mate horizontaal in plaats van verticaal van aard. Dat heeft gevolgen voor de mechanismen waarop men een beroep kan doen om zaken voor elkaar te krijgen. Louter gebruik...

Vertrouwen (2)

PDF Schuren Macht en procesmanagement lijken wel gescheiden van tafel en bed. Ze hebben met elkaar te maken, zijn ogenschijnlijk uit elkaar, maar ook weer niet helemaal. Sla er de – schaarse – hand- en praktijkboeken maar op na: macht komt in het...

Vertrouwen (1)

PDF Vertrouwen Goed getimed verscheen onlangs het rapport “Vertrouwen in Burgers” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Burgers zijn immers helemaal in. Elke overheid die zichzelf serieus neemt doet aan burgerparticipatie en geeft...

Uitweg

Vragen Sinds in 2010 Harde Liefde *) verscheen is Bas Heijne alweer twee titels verder. Iemand die zoveel publiceert is amper bij te houden. Misschien wel daarom heb ik nu pas die verzameling van columns en essays gelezen die tussen 2005 en 2010 zijn verschenen in NRC...