Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

PDF

Kopij

Ziezo, na veel schrijven en schaven hebben we de kopij van ons boek over procesmanagement ingeleverd bij uitgeverij Van Gorcum. ‘Draagvlak en Draagkracht’ gaat het heten. Het verschijnt in het (vroege) voorjaar. Laat ’t ons weten als je een berichtje wilt ontvangen wanneer het zover is.

Practice

We hebben in de loop der tijd ervaren, onderdeel te zijn van communities of practice over procesmanagement. En met ‘Draagvlak en Draagkracht’ willen we een op de praktijk gebaseerde bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak.

Het concept community of practice is in de jaren negentig bedacht door Etienne Wenger, om leren als sociale activiteit te begrijpen en te analyseren. In een fraai overzichtsartikel legt Wenger de ontwikkeling van zijn concept onder de loep. Hij beschrijft ondermeer hoe het, ook tot zijn eigen verrassing, niet alleen werd gebruikt om leren als sociale activiteit te begrijpen, maar ook om het te instrumenteren. In tal van organisaties, schrijft hij, werden en worden praktijkgemeenschappen ingericht om de onderlinge ontwikkeling van professionals te faciliteren. Sommige critici waarschuwen ervoor dat de vermenging van analyse en instrumentatie ten koste kan gaan van de scherpte van het concept. Maar Wenger verwacht er een productieve spanning van: “I see the beginning of a new discipline focused on the learning capability of social systems.”

Vragen

Eerder schreven we dat ook de ontwikkeling van het vak van procesmanagement en zijn beoefenaren valt te plaatsen in tal van praktijkgemeenschappen, die losjes met elkaar zijn verbonden. En natuurlijk zijn ook wij onderdeel van zo’n praktijkgemeenschap, doordat we ons sinds 1999 bezighouden met vragen als: ‘Hoe ontwikkelt de maatschappelijke context van procesmanagement zich?’; ‘Wat betekent dat voor procesontwerp en –sturing?’; ‘En wat betekent dat voor wat een procesmanager moet kennen en kunnen?’

Kunde

Voor ons staat voorop dat procesmanagement geen kunst of kunstje is, maar een kunde. Het is een overdraagbaar en ontwikkelbaar vak, dat gaat over concrete, actuele en complexe vragen. Het kan niet anders dan voortdurend in ontwikkeling zijn en is gebaat bij actieve praktijkgemeenschappen van procesmanagers die zich voor de professionalisering van dat vak inzetten.

Onder meer met dat in het achterhoofd zijn we ruim drie jaar geleden met dit blog begonnen. Dat is de weerslag van de vele interessante vragen, perspectieven, ideeën en invalshoeken die we tegenkomen en waarmee we, vanuit ons blikveld, het landschap bekleden dat procesmanagement heet.

Boek!

En nu hebben we dat landschap eens wat nauwkeuriger in kaart gebracht door er een boek over te schrijven. Dat is begrenzend werk. Letterlijk, doordat het onderwerp tussen voor- en achterplat valt vast te houden. Maar ook figuurlijk, doordat we procesmanagement voorzien van een invalshoek, ontwerp en besturing. We vouwen de methodiek uiteen, zoals we die in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en toegepast. Verder plaatsen we procesmanagement in zijn maatschappelijke context en kijken we naar de binnen- en buitenkant van procesopdrachten. We behandelen thema’s als binding en macht, en praktijkgericht belichten we competenties, vakontwikkeling en professionele dilemma’s.

Ook laten we in ‘Draagvlak en Draagkracht’  tal van mensen aan het woord, uit de publieke en private wereld en het fysieke en sociale domein – verbindingen met andere praktijkgemeenschappen waarin men zich ook met procesmanagement bezighoudt.