Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Net niet

Dat procesmanagement een net-nietprofessie is heeft als voordeel dat je er een eigen invulling aan kunt geven. Niemand die je tegenhoudt. Niet dat je onbeperkt je gang kunt gaan. Klanten, collega’s en vakgenoten mogen verwachten dat je professioneel met het vak omgaat. Dat wil zeggen: je bent vaardig. En je kunt altijd vertellen hoe jouw toepassing van die vaardigheden de doelen en resultaten van je klant en je organisatie dichterbij brengt.

Zelf

Omdat de ruimte voor individuele invulling zo groot is, mag je van een procesmanager verwachten dat hij een goed beeld van zijn zelf heeft en onderhoudt. In de inzet van dat je zelf schuilt immers de meerwaarde die je biedt. Meer dan jezelf, waar je met je hele hebben en houden niet van te onderscheiden bent, kun je dat zelf beschouwen, er wat van vinden en voor beter geven ten overstaan van je vakgenoten. Zelfkennis krijg je immers van anderen, door er met ze over te praten, je zelf door de ogen van de ander te bekijken en er waar mogelijk aan te sleutelen.

Draaien

Er zijn legio bouten en moeren om aan te draaien. Denk aan de uiterlijke representaties van dat zelf – je lichaamshouding (vgl. de Trump handshake), stemgeluid (liet Elizabeth Holmes van Theranos haar stem nu wel of niet bewust tot een bariton zakken?), de kleding die je draagt (lees de columns van stijlpastoor Kantelberg in de Volkskrant).

Bijsturen

Denk ook aan de kennis en vaardigheden die je verzamelt en de ervaring die je opdoet. Deels zullen die het gevolg zijn van een go with the flow. En voor een ander deel zijn ze voor bijsturing vatbaar en kies je ervoor je te verbreden of juist te specialiseren, en binnen én buiten je werk af en toe buiten de lijntjes te kleuren.

Voorkeuren

Doordat je die kennis, vaardigheden, ervaringen en uiterlijke representaties inzet, worden ze onderdeel van je zelf. De ingebakken en aangeleerde voorkeuren die je daarin aan den dag legt, geven er een extra individuele kleuring aan. Die voorkeuren spelen altijd een rol, als er iets te kiezen valt. Je kunt dit doen, maar ook dat. Zus, maar ook zo. De talrijke instrumenten die ons helpen om zicht te krijgen op die voorkeuren, zoals Insights en MBTI, spelen daarop in. Ze schotelen je vragen voor als “Voel je je op een feestje met veel onbekenden a. als een kat in een vreemd pakhuis of b. helemaal thuis?”.

Keuzes

Veel procesmanagers komen in de uitoefening van hun vak voor vergelijkbare keuzes te staan. Die hebben we in de loop der tijd verzameld en gerubriceerd. Het zijn er elf. Bijvoorbeeld: “hou ik mij bezig met de inhoud of met het proces?”; “ben ik onafhankelijk of partij?”; “heb ik geduld of maak ik haast?”. Je vindt ze in dit overzicht verzameld. Je kunt ze op twee manieren gebruiken. Enerzijds door te kijken welke keuzes jouw klus nu nodig heeft. Anderzijds door je bij elke keuze af te vragen: waar gaat mijn voorkeur eigenlijk naar uit? Geduld hebben? Het proces vormgeven? Partij zijn?

Wat zie je, als je wat de klus nodig heeft afzet tegen je voorkeuren? Waar moet je aanvullen? Kun je dat zelf of heb je hulp nodig?

En vooral: hoe kijken anderen tegen je keuzes en wat je daarmee doet aan?