Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

PDF

Waarom?

Reflecteer op hoe je besluiten neemt. Dat is een van de eerste tips van Noreena Hertz in haar boek Eyes Wide Open. “Do you consult others and gather a range of opinions, or do you take everything upon yourself? Do you make decisions quickly? Or do you tend to want to mull over options?” Een tip die ik dankzij het boek al snel in praktijk bracht, zij het op een andere manier dan Hertz zal hebben bedoeld. Ik had Eyes Wide Open namelijk bij verschijnen gekocht en kon me er maar niet doorheen beitelen. “Waarom heb ik het ook alweer aangeschaft?”, vroeg ik me af.

Basis

Primair vanwege de ondertitel: “How to make smart decisions in a confusing world”. Die leek mooi aan te sluiten op hoe wij tegen procesmanagement aankijken – als een hulpmiddel om draagvlak en draagkracht te creëren in onzekere en instabiele omstandigheden. Bijvoorbeeld als je besluiten moet organiseren terwijl niemand de beslissende klap op tafel kan geven en iedereen van elkaar afhankelijk is. Hoe zorg je dan voor kwalitatief hoogwaardige besluitvorming? Daarover heeft Hertz vast iets leuks te melden, want The silent takeover, haar boek over globalisering, was immers goed geschreven en gedocumenteerd. Bovendien bekleedt ze gezaghebbende posities en heeft ze heeft oog en oor van mensen met grote verantwoordelijkheden zoals CEO’s en regeringsleiders, waar ze in haar boek vast haar voordeel mee doet.

Mijn besluit om haar boek te kopen en te lezen was dus gebaseerd op eerdere ervaringen, verwachtingen, veronderstellingen en aannames. Bepaald geen stevige basis om slimme besluiten op te baseren. Dat had ik natuurlijk kunnen weten en dus had ik in de boekwinkel niet tot drie maar tot tien moeten tellen. Maar iets weten en daar naar handelen zijn twee verschillende dingen. Dus werkte ik mij plichtsgetrouw door de knoestige tekst heen. Dat bezorgde me de paradoxale gewaarwording dat ik waarschijnlijk zou hebben besloten het boek niet te lezen, als ik het boek eerst had gelezen.

Hilarisch

John Crace heeft in The Guardian Eyes Wide Open hilarisch samengevat in 700 woorden. Voor wie ook dat teveel vindt: het kan met dank aan de apostel Paulus (en iets welwillender) ook in zes woorden. Onderzoekt alles en behoudt het goede. Want de ondertitel ten spijt gaat het boek veel meer over het slim verwerken van grote hoeveelheden data tot betekenisvolle informatie, dan over het nemen van besluiten an sich. Neem niets voor waar aan, neem deskundigen niet te serieus, luister goed naar ervaringsdeskundigen, maak ruim baan voor mensen met andere inzichten, leer om te gaan met cijfers en statistieken – Hertz’ boek staat vol met dit soort notes to self (lees hier de samenvatting van Crace). Jammer genoeg presenteert Hertz wel veel vaag sociaalpsychologisch onderzoek (zoals gebruikelijk zonder vermelding van de sterkte, betekenis en herhaalbaarheid van waargenomen effecten), maar biedt ze geen methoden en technieken om van data informatie te maken. En met haar afsluitende adviezen (be a rebel, take control, know yourself better) kun je net zoveel als een geremd persoon kan met de raad, wat meer spontaan te doen.

Noreena Hertz, Eyes Wide Open. How to make smart decisions in a confusing world. London, William Collins, 2013