Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

PDF

Boeven

It’s not personal. It’s strictly business.” Michael Corleone zei het tegen Sonny in The Godfather en vele boeven zegden het na, voor zij hun slachtoffers iets aandeden. Ik vond het altijd onwaarachtig. De boef sust er zijn geweten mee en het slachtoffer zal de aanstaande transactie niet zakelijk maar persoonlijk opvatten.

Zichzelf

Zakelijk en persoonlijk zijn niet te scheiden. Juist niet in het professionele leven. Een sollicitant mag na de gebruikelijke rondes vaak ook nog een “klikgesprek” voeren. Dan wordt vooral de persoon van de professional gewogen. Past die wel in het pulletje, kunnen de gesprekspartners met elkaar overweg? In functieprofielen worden professionals gezocht die “echt” en “authentiek” en “zichzelf” zijn. En wie mensen en hun belangen met elkaar probeert te verknopen tot een gedragen uitkomst – een procesmanager dus – zet daarbij niet alleen zijn technische vaardigheden, maar ook zijn persoon in.

Leren

Procesdeelnemers moeten met nieuwe omstandigheden leren omgaan. Van hen vragen we immers dat ze op een andere manier naar hun vraagstuk kijken. We nodigen ze uit in een relatief open en flexibele procesaanpak stappen. En we verlangen dat ze akkoord gaan met onzekerheid over de uitkomsten. Een procesmanager kan de deelnemers bij deze onzekerheden helpen, door het proces als een leeromgeving in te richten. In Draagvlak en draagkracht schreven we over de variatie aan mogelijkheden. Die wordt begrensd door een instructieaanpak aan de ene kant van het spectrum. Daarin leren deelnemers: als A dan B. En door een ontwikkelaanpak aan de andere kant, waarin deelnemers met elkaar een oplossing ontwikkelen, exploreren en uitvoeren.

Context

Een proces, een leeromgeving, biedt een organisatorische en persoonlijke context aan deelnemers, waarin hun leren plaatsvindt en betekenis krijgt. Volgens de organisatoren van de LearningTechDay die onlangs plaatsvond in Gent, is leren een samenspel van die context met nog drie andere factoren: trigger, informatie en medium. De trigger is een noodzaak om in actie te komen. We hebben en verzamelen informatie over de kennis, houding en vaardigheden waarmee we die noodzaak het hoofd kunnen bieden. Een medium is de drager of overdrager van die informatie. En in de context vindt dus het leren plaats en krijgt het betekenis.

Ondersteunen

Zo’n LearningTechDay gaat over technologieën die het leren ondersteunen. Uitgebreid kwam het concept Personal Learning Environment (PLE) aan bod. Dat is een samenhangend geheel van instrumenten waarmee je data verzamelt, daar informatie en kennis van maakt en erover communiceert. Je bouwt het op uit RSS- en social media feeds, mededelingen uit de blogosphere, connecties met de PLE’s van anderen, apps en programma’s. Het is persoonlijk en oogt hi tec. De kritiek op PLE’s is dat ze vooral leuk zijn voor wie in de digitale wereld de weg weet.

Lo tec

Maar mij viel in dat een PLE ook lo tec kan zijn. Iedereen heeft een PLE, maar noemt het niet zo of denkt er niet zo over na. Het bestaat uit de kranten en boeken die je leest, de mensen die je kent, de programma’s en films die je kijkt, de hobby’s die je hebt, appjes, mails en blogs die je schrijft, het werk dat je doet en de manier waarop je al die activiteiten met elkaar verknoopt en onderling benut. Hoe meer ik van procesdeelnemers weet, zakelijk en persoonlijk, des te beter ik hun lo tec PLE’s snap en des te beter ik een proces op hun maat kan snijden.