Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Klant of pakje

PDF Koud Hoe verkoop je een idee? Da’s nogal lastig. Als het nieuw is moeten mensen zich er iets bij kunnen voorstellen. En dan moet het ook nog uitvoerbaar en haalbaar zijn. Helemaal ingewikkeld wordt het, een optocht te organiseren rond een contra-intuïtief...

Duiding

“Omdat ze er zijn” George Mallory verdween in de jaren ’20 van de vorige eeuw op de flanken van de Mount Everest. In een interview voorafgaand aan de toppoging die hij met Andrew Irvine ondernam gaf Mallory op de vraag waarom hij bergen beklom het...