Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Oppervlakte

PDF Steek De vogelaars, garnalenvissers, binnenvaartschippers, patatbakkers, containerverschepers, kytesurfers, bewonersverenigingen, natuurwerkgroepen, havenbazen, bestuurders… Ze komen allemaal voorbij in Op z’n Hollands – een documentaire van Piet-Harm Sterk...

Spelregels

PDF Argwaan Hoe schep je de randvoorwaarden om een omvangrijk proces, met grote financiële belangen en een forse sociale impact, tot een goed einde te brengen als partijen elkaar op voorhand beslist niet vertrouwen en de buitenwacht alles met argwaan beziet? De...

Ander

PDF Ogen Zelfkennis krijg je van anderen, aldus Bram de Swaan in een beknopt geformuleerde en fijnzinnige paradox die zijn schrijven en denken kenmerkt. Bovendien zegt dit sociaal-psychologisch aandoende bon mot veel over De Swaan zelf. Het verbindt twee werelden,...

Gelijk

PDF Weerstand Van de basale spelregels die we in een procesronde hanteren, geeft die van het level playing field altijd de meeste weerstand – zowel bij procesmanagers (in spé) als bij procesdeelnemers. Zo’n level playing field maken en in stand houden wil zeggen: voor...