Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Zelforganisatie

Struweel Midden in de stad hebben spreeuwen een slaapplaats gevonden in een paar bomen en wat struweel. Als ze zijn neergestreken is het gekwetter nog even oorverdovend; dan doen ze het licht uit. Voordien is het in voor- en najaar elke avond prijs. Eerst een paar...

Model

PDF Meetlat “Tja, procesmanagement is natuurlijk geen vak.” Ik liet het me ontvallen in een gezelschap van mensen die met procesmanagement hun brood verdienden. Het kwam me op misprijzende blikken te staan, alsof ik had gezegd dat zij niet professioneel in hun werk...

Goudmijn

PDF Niet Procesmanagement als goed beschreven en niet mis te verstaan vak bestaat niet. Er is geen algemeen erkend vakdiploma, geen opleidingsinstituut waar je dat zou kunnen halen, geen instantie die toeziet op certificering, geen beroepsvereniging. Wel zijn er tal...

Bezieling

PDF Extra’s Door procesmanagement als een kunde te benaderen, is het overdraagbaar en ontwikkelbaar. Daarom gebruik ik woorden als passie of inspiratie niet graag – ze maken van de kunde weer een kunst en dat was niet de bedoeling. Niettemin: wat maakt dat...

Bouwstenen

PDF Boek Bijna twee jaar geleden verscheen Draagvlak en draagkracht, ons boek over procesmanagement. We schreven het om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vak. Die is immers gebaat bij een wisselwerking van theorie en praktijk. En vooral bij een continu gesprek...