Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

PDF

CWF

Een paar duizend bezoekers trokken op 5 en 6 november naar het Creativity World Forum (CWF), een jaarlijkse internationale conferentie over ondernemerscreativiteit en innovatie, die dit jaar in Kortrijk plaatsvond. Het CWF heeft dan ook veel te bieden, door een soepele organisatie, een uitstekende catering en een bont palet van sprekers met  aanzien. Dit jaar hoorden we ondermeer innovation thought leader and speaker Frans Johansson, leading innovation speaker Tom Kelleyglobal innovation and trends expert Debra Kaye en Guy Kawasaki, een chief evangelist van profane zaken als Apple, Google en Canva.

Parade

De parade van key note speakers en mindere goden doet vermoeden dat creativiteit en innovatie primair een westerse en vooral Amerikaanse aangelegenheid zijn, en daardoor valt er op de aanvliegroute van het CWF wel wat af te dingen. Want het onstuitbare en twijfelloze vooruitgangsoptimisme dat vooral de Amerikanen brengen, wordt op den duur wat vermoeiend en doet de toehoorder zich afvragen, waarom bij hem het succes niet onstuitbaar is en het geld nog niet tegen de plinten klotst. En de achterliggende ‘succes-is-een-keuze’ –filosofie bekt misschien lekker, maar is uiteindelijk ongeloofwaardig. Innovatie en creativiteit zijn immers ook processen van vallen en opstaan, uitproberen, mislukken, volhouden, ergens in geloven, mazzel hebben en op het juiste moment toeslaan.

Waar waren de sprekers uit India, Rusland, Polen, Japan, Zweden, Zuid-Korea, …? Opmerkelijk was toch wel dat uit Duitsland precies nul bijdragen kwamen. Want in de meeste innovatie-indices staan de oosterburen ergens bovenin, en op het gebied van management, vernieuwing en organisatie hebben de Duitsers veel te bieden. Het neemt niet weg dat op het CWF ook voor procesmanagement veel leuks viel te horen: hoe bind je mensen aan een idee? Hoe produceer je een creatieve variatie aan oplossingsrichtingen?

Semler

Witte raaf Ricardo Semler maakte duidelijk, hoever je komt door de goede vragen te stellen. Semler is de Braziliaanse eigenaar en CEO van Semco. Hij heeft naam gemaakt door zijn opvallende ideeën over het bestuur van zijn onderneming met veel succes in praktijk te brengen. Vertrouwen, openheid en liefde zijn leidende principes, werknemers kunnen zelf hun dag en werk indelen, als het werk aan het einde van de dag maar gedaan is… VPRO’s Tegenlicht heeft er begin 2013 een mooie reportage over gemaakt.

Vragen

Semler is een innemend spreker die zijn ideeën zo weet te brengen dat ze heel vanzelfsprekend lijken: natuurlijk, ligt voor de hand, zo maar doen dan! Het viel me in zijn verhaal op het CWF op dat aan de basis van elk idee dat hij in de praktijk heeft gebracht een vraag lag. Waarom moet ik eigenlijk het salaris van mijn medewerkers vaststellen? Als iemand weet wat het budget is en wat zijn peers verdienen kan hij dat toch ook zelf? Waarom moet de manier waarop ons bedrijf is georganiseerd eigenlijk gebaseerd zijn op 5.000 medewerkers? Dat zijn er toch eerder 500 keer 10? Niemand werkt met iedereen samen! Waarom nemen we iemand aan op een abstract functieprofiel dat in de praktijk nooit zo werkt? We kunnen ons beter afvragen: wil ik graag met hem of haar samenwerken?

Het knappe van zijn vragen is, dat ze heel eenvoudig maar ook fundamenteel zijn. Hij trekt vanzelfsprekendheden in twijfel, maakt al doende ruimte en wekt er de suggestie mee dat hij uiteindelijk ook bereid is, zichzelf in twijfel te trekken, wat hem geloofwaardigheid verleent.