Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Nieuw

Open aanbod Processturing met ACE

Veel maatschappelijke opgaven vragen een samenwerking van private partijen, (semi-)publiek organisaties en overheden. Denk aan ruimtelijke vraagstukken, energietransitie, watermanagement, sociale opgaven…

Met Processturing met ACE kun je de samenwerking tussen die partijen zo organiseren dat draagvlak en draagkracht ontstaan voor
realiseerbare oplossingen. Door de methodische benadering wordt je aanpak bovendien bespreekbaar en overdraagbaar.

We hebben er een open aanbod voor ontwikkeld: een training van vier dagen waarin je leert hoe je processen resultaatgericht ontwerpt en bestuurt. Zie de brochure en de website!

Procesblog

    • De participatieladder als ideaal (hoe hoger, des te beter), staat een voor feedback vatbare afweging in de weg. Maak er een patatsnijder van (080419)
    • Werkbare feiten maak je in drie stappen: je telt, vertelt er een verhaal over en wilt de keuzes die je daarbij maakt expliciteren en voor beter geven (060319)
    • Psychology rules. Daarom pleit Van Ostaijen in “Wij zijn ons” voor het sociologische perspectief. Hoe zit dat eigenlijk met procesmanagement? (250219)
    • Deel twee van het blogje over de grenzen tussen “de lijn”, proces en programma en hoe je kunt voorkomen dat grensconflicten de energie naar binnen zuigen (060219)
    • Deel een van een blogje in twee delen over de grenzen tussen “de lijn”, proces en programma en hoe je kunt voorkomen dat grensconflicten de energie naar binnen zuigen (220119)

Duurzame inzetbaarheid

Een column in vakblad ARBO van maart 2019 over duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de risico’s van een focus op coachend leidinggeven. Veel managers en organisaties geven daar de voorkeur aan. Maar de beroemde patatsnijder van Hersey en Blanchard gaat over vier stijlen. Bij voorkeur is een manager in alle leidinggevende stijlen thuis – een belangrijke randvoorwaarde trouwens voor diens eigen duurzame inzetbaarheid. Je vindt de column ook terug op Arbo-online.

“De lijn”, grenzen, conflicten

Om complexe vraagstukken op te lossen is het soms nodig om buiten de lijntjes te kleuren. Dat valt “de lijn” niet altijd gemakkelijk, want die is er nou juist om dat niet te doen. Dan gebruiken we hulpstructuren, zoals een project, programma of proces. Tussen lijn en hulpstructuur ontstaan grensverkeer, – conflicten en -schermutselingen. Hoe voorkom je nou dat de energie daarin weglekt, zodat je die niet meer kunt steken in het behalen van resultaten? We schreven er twee blogjes over: Lijnen en grenzen resp. Grenzen en lijnen. En we maakten er een instrumentje voor. Je vindt het als download onderaan het tweede blogje en bovenaan op de pagina Om te hebben.

Ontbinden in Factoren

Om te weten of we veilig en gezond werken geven regels, richtlijnen en procedures houvast. Hoe meer vinkjes we zetten, des te beter. Maar gepast wantrouwen is op z’n plaats, want we kijken ermee naar het verleden. Hoe (on)veilig of (on)gezond iets is, verschuift in de tijd en is onderwerp van discussie. Standpunten zitten ons daarbij in de weg. Je kunt er grip op krijgen door ze te ontbinden in factoren. Gert van der Kolk schreef er een artikel over in Vakblad Arbo van december 2018.

Mini-symposium Dwarskijken

Wie in zijn klus laat dwarskijken, organiseert bij een faseovergang of beslismoment een frisse blik van buiten door onafhankelijke experts. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Op een mini-symposium wisselden opdrachtgevers, dwarskijkers en belangstellenden hun ervaringen uit. Wat dat opleverde is nu beschikbaar. (270518)

Anders

De pagina’s over wat we doen en hoe we tegen leren aankijken, hebben we vereenvoudigd en gemakkelijker leesbaar gemaakt.

Vormen vergeleken

Een aantal vormen van procesmanagement hebben we naast elkaar gelegd. We vergelijken aanleiding, ontwerpprincipes, besturing, waarden en gehoopte uitkomsten. De uitkomsten hebben we in een documentje samengevat. Je vindt het op de pagina Om te hebben.
(300118)

Nieuwe jas

OIO.nl heeft een nieuwe jas. Ook onder de motorkap is het nodige vernieuwd. (Overigens met dank aan BD-IT.) Sites die we bij oiospecials.nl hadden ondergebracht, zoals over werkend leren en over workshops, hebben we met oio.nl geïntegreerd. Ook het blog over procesmanagement staat nu hier. Alles onder 1 dak, wel zo gemakkelijk.

Je kunt je nu ook abonneren op het blog. Dan krijg je een e-mail als een nieuw stukje on-line staat. Vul de box in onderaan een blog; je krijgt dan een e-mail met het verzoek, je inschrijving te bevestigen.

Sites die we maken voor trainingen en leergangen zijn via (het archief van) het LMS te benaderen, of door de url rechtstreeks in te tikken.
(280118)

Column

Een gastcolumn over cultuurverandering in het Vakblad Arbo nr 12 2016, Vakmedianet.

Interview

De zoektocht naar het vak“: een interview met Gert van der Kolk door Walter Zwaard in Vakblad Arbo nr 7, 2016.

Draagvlak en draagkracht

Een stukje over ons boek in TvOO van september 2015. Wanda Zoet schreef een prima recensie over Draagvlak en Draagkracht. Zie voor meer informatie over ons boek over procesmanagement en een voorproefje van de inhoud de site die we hebben gemaakt over Draagvlak en draagkracht.

Alert op risico

Hoe breng je risicobewustzijn en risicobewust handelen in mensen en organisaties met succes tot ontwikkeling? Hierover schreven we samen met Thinka Bor het boek Alert op risico. Het is verschenen bij Vakmedianet. Zie hier voor vier besprekingen (onder de tab recensies). Ook als e-book verkrijgbaar.

 

 

Zomerkaarten

Een overzicht van de kaarten vind je hier.

De laatste blogs

Autonomie

Serie Black Mirror is een serie die gaat over de ingrijpende invloed van technologie op ons dagelijks leven. Het eerste seizoen telt drie afleveringen, die gemeen hebben dat de hoofdpersonen niet zelfbepaald handelen. Zij laten zich volledig leiden door druk van de...

Lees meer

Dat is een feit

Werkelijk “Dat is een feit”. Als we dat zeggen, bedoelen we dat iets onomstotelijk vaststaat, niet voor discussie vatbaar is. Een feit is werkelijk. Een feit is waar. Zou het? Walter Zwaard schetste onlangs in een column in Vakblad ARBO hoe in ruim vier decennia onze...

Lees meer

Perspectieven

Opgeheven Pal nadat ik als socioloog in Wageningen was afgestudeerd werd het vak als zelfstandige studierichting opgeheven. Tussen het een en het ander bestond wel een correlatie maar geen causaal verband. De universiteit wilde wellicht vergroenen, zich concentreren...

Lees meer

Categorieën

Archief