Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Nieuw

Open aanbod Processturing met ACE

Veel maatschappelijke opgaven vragen een samenwerking van private partijen, (semi-)publieke organisaties en overheden. Denk aan ruimtelijke vraagstukken, energietransitie, watermanagement, sociale opgaven…

Met Processturing met ACE kun je de samenwerking tussen die partijen zo organiseren dat draagvlak en draagkracht ontstaan voor
realiseerbare oplossingen. Door de methodische benadering wordt je aanpak bovendien bespreekbaar en overdraagbaar.

We hebben er een open aanbod voor ontwikkeld: een training van vier dagen waarin je leert hoe je processen resultaatgericht ontwerpt en bestuurt. Zie de brochure en de website!

Autonomie

Op PlatformOverheid: een bewerking en uitbreiding van een blogje over autonomie, naar aanleiding van het gelijknamige boek van Beate Rössler.

Opklimmen

Opklimmen is een geweldige ervaring tot je boven je kunnen uit geklommen bent. Hoe voorkom je dat? Een column in vakblad Arbo van juni 2019.

Procesblog

    • Nasynchronisatie als een vorm van hertaling, waarmee duidelijk wordt wat er wordt gezegd en vooral: hoe dat wordt gedaan (200819)
    • Lees het “Handboek framing” en je ziet overal frames. Bijvoorbeeld in de titel zelf. Hans de Bruijn analyseert tal van frames, tot voordeel van de lezer (150719)
    • Informatieborden in onze postzegelnatuur beschrijven ook de materiële, procedurele en symbolische aspecten van de samenwerking waarmee die natuur is gemaakt (210619)
    • Ook participatie is een transactie. Helpt het als je de vorm afstemt op hoe mensen betrokken zijn bij wijk, buurt, samenleving? Dat wordt nu onderzocht (230519)
    • Een overheid die haar burgers en zichzelf serieus neemt, handelt niet louter vragend en faciliterend, maar ook zelfbepaald (030519)

Duurzame inzetbaarheid

Een column in vakblad ARBO van maart 2019 over duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de risico’s van een focus op coachend leidinggeven. Veel managers en organisaties geven daar de voorkeur aan. Maar de beroemde patatsnijder van Hersey en Blanchard gaat over vier stijlen. Bij voorkeur is een manager in alle leidinggevende stijlen thuis – een belangrijke randvoorwaarde trouwens voor diens eigen duurzame inzetbaarheid. Je vindt de column ook terug op Arbo-online.

“De lijn”, grenzen, conflicten

Om complexe vraagstukken op te lossen is het soms nodig om buiten de lijntjes te kleuren. Dat valt “de lijn” niet altijd gemakkelijk, want die is er nou juist om dat niet te doen. Dan gebruiken we hulpstructuren, zoals een project, programma of proces. Tussen lijn en hulpstructuur ontstaan grensverkeer, – conflicten en -schermutselingen. Hoe voorkom je nou dat de energie daarin weglekt, zodat je die niet meer kunt steken in het behalen van resultaten? We schreven er twee blogjes over: Lijnen en grenzen resp. Grenzen en lijnen. En we maakten er een instrumentje voor. Je vindt het als download onderaan het tweede blogje en bovenaan op de pagina Om te hebben.

Ontbinden in Factoren

Om te weten of we veilig en gezond werken geven regels, richtlijnen en procedures houvast. Hoe meer vinkjes we zetten, des te beter. Maar gepast wantrouwen is op z’n plaats, want we kijken ermee naar het verleden. Hoe (on)veilig of (on)gezond iets is, verschuift in de tijd en is onderwerp van discussie. Standpunten zitten ons daarbij in de weg. Je kunt er grip op krijgen door ze te ontbinden in factoren. Gert van der Kolk schreef er een artikel over in Vakblad Arbo van december 2018.

Mini-symposium Dwarskijken

Wie in zijn klus laat dwarskijken, organiseert bij een faseovergang of beslismoment een frisse blik van buiten door onafhankelijke experts. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Op een mini-symposium wisselden opdrachtgevers, dwarskijkers en belangstellenden hun ervaringen uit. Wat dat opleverde is nu beschikbaar. (270518)

Anders

De pagina’s over wat we doen en hoe we tegen leren aankijken, hebben we vereenvoudigd en gemakkelijker leesbaar gemaakt.

Vormen vergeleken

Een aantal vormen van procesmanagement hebben we naast elkaar gelegd. We vergelijken aanleiding, ontwerpprincipes, besturing, waarden en gehoopte uitkomsten. De uitkomsten hebben we in een documentje samengevat. Je vindt het op de pagina Om te hebben.
(300118)

Nieuwe jas

OIO.nl heeft een nieuwe jas. Ook onder de motorkap is het nodige vernieuwd. (Overigens met dank aan BD-IT.) Sites die we bij oiospecials.nl hadden ondergebracht, zoals over werkend leren en over workshops, hebben we met oio.nl geïntegreerd. Ook het blog over procesmanagement staat nu hier. Alles onder 1 dak, wel zo gemakkelijk.

Je kunt je nu ook abonneren op het blog. Dan krijg je een e-mail als een nieuw stukje on-line staat. Vul de box in onderaan een blog; je krijgt dan een e-mail met het verzoek, je inschrijving te bevestigen.

Sites die we maken voor trainingen en leergangen zijn via (het archief van) het LMS te benaderen, of door de url rechtstreeks in te tikken.
(280118)

Column

Een gastcolumn over cultuurverandering in het Vakblad Arbo nr 12 2016, Vakmedianet.

Interview

De zoektocht naar het vak“: een interview met Gert van der Kolk door Walter Zwaard in Vakblad Arbo nr 7, 2016.

Draagvlak en draagkracht

Een stukje over ons boek in TvOO van september 2015. Wanda Zoet schreef een prima recensie over Draagvlak en Draagkracht. Zie voor meer informatie over ons boek over procesmanagement en een voorproefje van de inhoud de site die we hebben gemaakt over Draagvlak en draagkracht.

Alert op risico

Hoe breng je risicobewustzijn en risicobewust handelen in mensen en organisaties met succes tot ontwikkeling? Hierover schreven we samen met Thinka Bor het boek Alert op risico. Het is verschenen bij Vakmedianet. Zie hier voor vier besprekingen (onder de tab recensies). Ook als e-book verkrijgbaar.

 

 

Zomerkaarten

Een overzicht van de kaarten vind je hier.

De laatste blogs

Slag en strijd

Vijand Afgaand op de metaforen in de media is het moord en doodslag om elke vierkante meter ruimte in Nederland. Zo maakten Teun van de Keuken c.s. in het begin van de jaren ’10 het TV-programma De Slag om Nederland. De titel is regelrechte oorlogsmetaforiek en de...

Lees meer

Hertaling

Testbeeld In de oostelijke grensstreek, waar ik opgroeide, plukten we moeiteloos de Duitse TV uit de lucht. Als op de late zaterdagavond Nederland 1 en 2 op testbeeld gingen, was er altijd nog Die phantastische Reihe op “d’n Duutser”. Elk weekend een andere science...

Lees meer

Handboek

Infrastructuur In een column in NRC schreef Tom-Jan Meeus over “…een hele infrastructuur van politieke volgers voor wie een frame iets anders is…” (dan wat het in het Engels betekent: een raamkozijn of montuur). Let op het woordje “hele”. Stond er: “een infrastructuur...

Lees meer

Natuurpostzegel

Verzameling De Ackerdijkse plassen zijn een typisch voorbeeld van Nederlandse postzegelnatuur. Een verzameling water, riet en weilanden onder de rook van Rotterdam, waar je in een paar minuten doorheen fietst. Ingeklemd tussen luchthaven, kassen, snelweg,...

Lees meer

Categorieën

Archief