Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Processturing met ACE

Maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking van private partijen, (semi-)publieke organisaties, overheden en belangstellende en betrokken burgers. Denk aan ruimtelijke vraagstukken, energietransitie en klimaatadaptatie, watermanagement, sociale opgaven…

Met processturing kun je die samenwerking zo organiseren, dat draagvlak én draagkracht ontstaan voor realiseerbare oplossingen. De aanpak heet ACE en bestaat uit drie stappen: Arrangeren, Combineren, Effectueren.

ACE biedt:

  • een diagnose – wat zijn de proceselementen in mijn klus?
  • drie ontwerpstappen – Arrangeren, Combineren, Effectueren
  • zes stuurvariabelen – Projectie, Ruil, Overdracht, Criteria, Entree, Snelheid
  • een check op de kwaliteit van het proces

Graag zet ik me in voor de ontwikkeling van het vak door het …

 

  • verzorgen van trainingen en leergangen voor publieke en private organisaties
  • geven van  advies
  • faciliteren van processen
  • schrijven van een blog
  • schrijven van boeken

Categorieën

Archieven