Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Processturing met ACE

Maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking van private partijen, (semi-)publieke organisaties, overheden en belangstellende en betrokken burgers. Denk aan ruimtelijke vraagstukken, energietransitie en klimaatadaptatie, watermanagement, sociale opgaven…

Met processturing kun je die samenwerking zo organiseren, dat draagvlak én draagkracht ontstaan voor realiseerbare oplossingen. Wij gebruiken daar een aanpak voor die we ACE noemen: Arrangeren, Combineren, Effectueren.

ACE biedt:

  • een diagnose – wat zijn de proceselementen in mijn klus?
  • drie ontwerpstappen – Arrangeren, Combineren, Effectueren
  • zes stuurvariabelen – Projectie, Ruil, Overdracht, Criteria, Entree, Snelheid
  • een check op de kwaliteit van het proces

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van het vak. We…

 

  • verzorgen trainingen en leergangen voor publieke en private organisaties
  • geven advies
  • faciliteren processen
  • schrijven een blog
  • publiceerden een boek

Categorieën

Archieven