Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Wat ik doe

Mijn klanten, opdrachtgevers, deelnemers hebben de ambitie hun samenwerkingen morgen nog beter te organiseren en doen dan vandaag.

Zij zijn daarom bereid kritisch en constructief naar zichzelf en anderen te kijken. Ze durven hun methoden en technieken voor samenwerking voor beter te geven. Ze willen graag reflecteren op hun aanpak en ervoor zorgen dat wat ze leren niet vervliegt.

De ontwikkeling van samenwerking is altijd maatwerk dat ik met opdrachtgever en betrokkenen realiseer. Dat krijgt dan vorm als training of leergang, onderzoek en advies, en ook als hand on uitvoerend werk.

Procesmanagement

Procesmanagement helpt om samenwerking te organiseren tussen personen en partijen die elkaar nodig hebben om hun doelen en resultaten te halen. De benadering die ik met Marie-Josée Dries ontwikkelde heet ACE. We schreven er een boek over. Ook schrijf ik een blog over procesmanagement. ACE ligt ten grondslag aan trainingen en leergangen voor publieke en private organisaties, zowel voor mensen die processen willen leren herkennen als voor ervaren procesmanagers. Daarbij sluit ik graag aan bij eigen ervaringen en vooral die van deelnemers.

Projectmanagement

Projectmatig werken en het werken in projecten worden in veel organisaties ingezet om effectief en efficiënt resultaat te halen. De werkelijkheid blijkt vaak weerbarstig, omdat “de lijn” sterker is, opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap onderontwikkeld zijn, evenals afronding en evaluatie. Tegen deze achtergrond verzorg ik projectleiding en geef ik trainingen projectmatig werken en werken in projecten. Dat is altijd maatwerk.

Workshops

Hoe organiseer ik mijn besluitvorming effectief? Hoe kies ik de juiste werkvorm voor een bijeenkomst? Hoe vertel ik mijn verhaal zodat ik ermee kan sturen? Op deze en dergelijke vragen hebben we in de loop der tijd met opdrachtgevers antwoorden ontwikkeld. Die hebben we omgewerkt tot workshops, waarin werkend leren en dus ook de eigen casuïstiek van deelnemers voorop staan . Ook hier geldt: de uitvoering is altijd maatwerk.

Individuele begeleiding

“Ik heb een nieuwe taak of baan en wil goed beginnen”, “Ik doe mijn werk al een tijdje en ik zie kansen voor een volgende stap” en “Mijn werk loopt niet goed, het moet beter”. Redenen voor mensen om een poosje individuele begeleiding te zoeken. Voor sommigen in de vorm van een 1-op-1 training, voor anderen bijvoorbeeld het ontwikkelen van vaardigheden en het verbreden van het handelingsrepertoire.

Faciliteren

Stel je wilt met alle medewerkers van je afdeling een plan voor het nieuwe jaar maken dat nu eens niet in de bureaula verdwijnt. Of met een paar sleutelfunctionarissen een nieuwe marktstrategie ontwikkelen. Of helder formuleren, wat je de klant in essentie te bieden hebt. Ik ontwerp en begeleid bijeenkomsten die passen bij omvang, doel en resultaat.

Onderzoek en advies

 • Hoe kunnen we onze professionals hun kennis en kunde met elkaar laten delen?
 • Hoe moeten we ons organiseren om deze opgave adequaat uit te voeren?
 • Hoe haal ik effectiviteit en efficiency uit de samenvoeging van deze directies?

Drie voorbeelden van vragen waarover ik, na onderzoek, een implementatieadvies heb gegeven.

  Interimwerk

  Soms is werkkracht van buiten nodig. Bijvoorbeeld om iemand tijdelijk te vervangen, omdat het extra druk is of omdat er expertise nodig is die een organisatie niet in huis heeft. Die kunnen we leveren op het vlak van lijnmanagement, beleidsvorming, -uitvoering en project-, proces- en programmamanagement.

  Categorieën

  Archieven