Marie-Josée Dries - 06 22455433       Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Wie wij zijn

Marie-Josée Dries

Marie-Josée Dries

Vaak is het een zoektocht voor mensen, zich professioneel te ontwikkelen – eruit te halen wat erin zit en te doen waar hun hart naar uitgaat.

Ik vind het leuk mensen, zowel individuen als groepen, daarbij te helpen en probeer het praktisch en toepasbaar te maken. Wat ik doe is meedenken, reflecteren, spiegelen, voorzitten, theorie aanreiken. Zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij wat er speelt, puttend uit een repertoire aan hulpmiddelen en ervaring. Vaak noem ik het ook leren leren. Want na mijn inzet wil ik graag dat je het zelf overneemt.

Gert van der Kolk

Gert van der Kolk

Ik studeerde sociologie van de westerse gebieden in Wageningen. Door mijn werk bij de overheid ontwikkelde ik mijn belangstelling voor vraagstukken van samenwerking, strategie en bestuur. En mijn betrokkenheid bij de groei van een maatschappelijke onderneming stimuleerde m’n vermogen, zaken concreet, overzichtelijk en praktisch te maken.

Dat komt me nu goed van pas. Ik heb er plezier in mensen en organisaties te helpen, ingewikkelde vraagstukken overzichtelijk te maken en praktische oplossingen te bedenken.