Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Activerende werkvormen

Wie (mee)stuurt in projecten en processen staat regelmatig voor de opgave om kleine en grotere bijeenkomsten te ontwerpen waarin betrokkenen samen werken aan vraagstukken en oplossingen. Deze bijeenkomsten hebben meerdere functies. Ze zijn bedoeld om tot resultaat te komen (opties genereren, besluiten nemen, informeren, ideeën ontwikkelen, etc.). Bovendien kan van een goed verlopen(de) bijeenkomst een grote bindende werking uitgaan. Het kiezen en voorbereiden van een of meer werkvormen, en die positioneren in een bijeenkomst, zijn manieren om hierin te sturen.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers, projectmedewerkers en adviseurs met enige ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Hoewel project- en procesbijeenkomsten inhoudelijk en relationeel erg belangrijk zijn, schiet de voorbereiding er nogal eens bij in. Ook is niet altijd duidelijk op basis van welke criteria we een bijeenkomst inrichten en de werkvorm(en) kiezen. Vele variabelen spelen een rol. Ondermeer, maar zeker niet alleen: beschikbare tijd, te behalen doelen en resultaten, kenmerken van de deelnemers, groepsgrootte. Het is de kunst, de voorbereiding van een bijeenkomst en de keuze van een of meer werkvormen methodisch te benaderen.

Doel

In deze workshop:

  • introduceren we een methode om bijeenkomsten doel- en resultaatgericht voor te bereiden;
  • maak je kennis met criteria om werkvormen effectief en efficiënt te kiezen;
  • ontwerp je je eigen rol en aandeel en voer je die uit;
  • bereid je een bijeenkomst voor
  • pas je een en ander toe in je eigen werkpraktijk en stel je je handelen bij op basis van feedback uit de praktijk, van collega-deelnemers en trainers.

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht