Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Het besturen van de omgeving

 

Onderwerp

Betrokkenen bij je klus vormen samen een ingewikkeld krachtenveld. Hoe maak je daar optimaal gebruik van, en zorg je ervoor dat het mee- in plaats van tegenwerkt? In deze workshop leer je een aantal krachtige instrumenten hanteren om je omgeving doelgericht te begrijpen en besturen. Ook oefen je ermee in je eigen werkpraktijk.

Doelgroep

 

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

 

Projecten en andere klussen zijn ondermeer complex doordat we hun omgeving als ingewikkeld ervaren. Het is onduidelijk hoe partijen en personen zich tot elkaar verhouden: wie heeft meer te vertellen dan een ander, wie oefent achter de schermen veel invloed uit, wie staat in de startblokken klaar, wie trekt met wie op? Actoren hebben ferme standpunten en houden verder hun kaarten tegen de borst. Hoe grip te krijgen op dit krachtenveld?

 

Doel

In deze workshop:

  • leer je een matrix van invloed en initiatief hanteren waarmee je het krachtenveld in de omgeving in kaart brengt;
  • leer je hoe je actoren ontbindt in factoren, waardoor het eenvoudiger wordt ze te binden aan de doelen die jij wilt realiseren;
  • ontwikkel je scenario’s om de omgeving optimaal te besturen;
  • pas je een en ander toe in je eigen werkpraktijk;
  • en stel je naar aanleiding van je ervaringen en feedback van collega-deelnemers en trainers je handelen bij

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht