Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Effectieve besluitvorming

Hoe complexer vraagstelling en speelveld, des te ingewikkelder de benodigde besluiten en de weg waarlangs die tot stand moeten komen. Van de projectleider en -manager, van de adviseur en de lijnmanager wordt verwacht dat zij zorgen voor hoogwaardige besluiten met inhoudskwaliteit. Wie dat tot stand kan brengen, heeft zijn besluitvorming effectief ingericht. Hoe je dat doet, is het onderwerp van deze workshop.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Een duidelijke maat voor je succes als lijn- of projectbaas is, of je erin slaagt de doelen en resultaten te realiseren waaraan je je hebt verbonden. Het is een ervaringsfeit dat de kans op succes groter is naarmate je draagvlak en draagkracht voor jouw streven weet te mobiliseren. Het ligt dan ook voor de hand de besluitvorming zodanig in te richten, dat beide worden geoptimaliseerd. Dat vraagt om een zorgvuldig geregisseerd spel van beïnvloeding, machtshantering en communicatie. En dat vraagt om een aandachtige toepassing van specifieke criteria, om hoogwaardige besluiten en inhoudskwaliteit te realiseren.

Doel

In deze workshop:

  • ga je na welke ordening je impliciet en expliciet aanbrengt in de klus die je doet
  • ontwikkel je een beeld van hoe je de vraagstelling en haar oplossingen disciplineert
  • krijg je een aantal criteria aangereikt om je besluitvorming effectief te organiseren
  • beproef je dat in de praktijk en stel je op basis van die ervaringen je handelen bij

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht