Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Leidinggeven

Leidinggeven is een vak apart. De zorg voor mensen en resultaten wordt aan jou toevertrouwd. Het is een hele kunst dat vertrouwen waar te maken – tegenover degenen aan wie je leidinggeeft en aan wie je rapporteert. Dat doe je door vertrouwen te geven, ieder naar zijn eigen maat.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Leidinggeven doe je vanuit een formele, hiërarchische positie als lijnmanager, met duidelijke verantwoordingslijnen naar beneden en boven. Of vanuit een tijdelijke, resultaatgeoriënteerde positie als projectleider of -manager. Of vanuit een informele positie als vakdeskundige met senioriteit. Hoe dan ook neem jij het voortouw om je leidinggevende activiteiten te laten aansluiten bij wat de ander nodig heeft. Cruciaal daarbij is het antwoord op de vraag: wat vertrouw je de ander toe?

Doel

In deze workshop:

  • maak je kennis met verschillende vormen van leidinggeven;
  • en met hun praktische toepassingen;
  • inventariseer je, wie je wat toevertrouwt;
  • en pas je je leidinggeven daarop aan;
  • besteden we extra aandacht aan loslaten, overdragen en delegeren

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit een dag en een dagdeel, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht