Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Leren

In projecten en processen komen deelnemers en projectleiders vaak situaties tegen die nieuw voor hen zijn, die ze nog nooit eerder (in die context) hebben meegemaakt. In de praktijk van alledag kunnen leren is dan een noodzakelijke vaardigheid om het nieuwe het hoofd te bieden.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Het ontwikkelen van een lerende houding bij zichzelf en anderen vraagt van projectleiders en procesmanagers inzicht in verschillende leerstijlen. Iedereen heeft een voorkeur voor een leerstijl en uit een leerstijl vloeit voort hoe iemand omgaat met nieuwe situaties. De keerzijde van de voorkeursstijl is dat er stijlen zijn die je moeilijker toepast, maar daarom niet minder handig zijn of waar je rekening mee moet houden voor de deelnemers in je projectgroep.

Doel

In deze workshop:

  • leer je je eigen voorkeursstijl van leren kennen
  • leer wat daar de voor- en nadelen van zijn en wat dat voor jou betekent in nieuwe situaties
  • leer je te kijken naar andere stijlen en wat dit voor jouw klus kan betekenen

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • De workshop bestaat uit twee maal een dagdeel, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht