Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

MBTI – voorkeuren

Onderwerp

Het belangrijkste instrument van de professional is hijzelf. Zelfkennis en inzicht in de eigen voorkeuren in handelen en gedrag zijn essentieel. Alleen daardoor kan de basisvaardigheid van een professional – reflectie op eigen en andermans gedrag – individueel én in teamverband tot ontwikkeling komen.

Doelgroep

  • Teams en organisaties die zich in het sociaal domein verder willen ontwikkelen;
  • Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers, adviseurs en in het algemeen diegenen, die zich professioneel tot hun werk wensen te verhouden.

Aanleiding

Hoe groter je inzicht in je eigen en andermans handelen en gedrag, des te groter is de kans dat je daarin succesvol intervenieert. Zo maak je van jezelf een betere professional, en verbind je anderen aan de doelen en resultaten die je wilt behalen. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een betrouwbaar en gevalideerd hulpmiddel hierbij, zowel bij individuele als teamvragen.

Doel

In deze workshop:

  • leer je je eigen voorkeuren in handelen en gedrag beter kennen
  • leer je de voor- en nadelen daarvan beter begrijpen en hanteren
  • en oefen je met mogelijkheden om in een bestaande gang van zaken te interveniëren.

Praktische zaken

Bij toepassing in teams:

  • groepsgrootte in overleg
  • een workshop van 2 dagdelen

Individuele toepassing in overleg.

Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht