Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Omgaan met weerstand en conflicten

In projecten en processen ontstaat meestal op enig moment weerstand. Die richt zich bijvoorbeeld op de collega-projectteamleden, op het te behalen resultaat, de werkwijze, externe partijen, de projectleider. Weerstand uit zich op verschillende manieren – van kleine irritaties tot knallende ruzie. Eén ding staat vast: je moet weerstand tijdig demonteren om conflicten te voorkomen.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Als projectleider heb je een verantwoordelijkheid om weerstanden aan te pakken en zodoende dieper ingrijpende conflicten te voorkomen. Daarmee zet je je project of klus beter klaar voor de vervolgstap.

De kracht én de beperking van je ingreep zit in je eigen manier van omgaan met weerstand. Het is dan ook belangrijk om die goed te kennen, de sterkten ervan te benutten en de beperkingen te compenseren. Bovendien leidt begrip van je eigen voorkeur tot inzicht in die van anderen. Van daaruit is het dan makkelijker om effectieve en efficiënte interventies te plegen.

Doel

In deze workshop:

  • leer je je eigen manier van omgaan met weerstand en conflicten beter kennen;
  • leer je de voorkeuren van anderen herkennen;
  • introduceren we een instrument om te bepalen hoe anderen zich tot jouw project of klus verhouden
  • benut je de sterke punten en beperkingen daarvan in het ontwerpen van interventies;
  • beproef je een en ander in de praktijk en stel je je handelen bij aan de hand van feedback

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit een dag en een dagdeel, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht