Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Ontwerpen en besturen van processen

Hoe ontwerp en bestuur ik een effectief en efficiënt proces? In deze tweedaagse workshop krijg je een aantal instrumenten aangereikt om een proces uit te lijnen en in de gewenste richting te sturen. Ook oefen je daarmee in de praktijk op een eigen, actuele casus. Daarom zitten er plusminus vier weken tussen de trainingsdagen.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Hoe breng ik een idee tot ontwikkeling, zodat het gerealiseerd wordt? Hoe zorg ik ervoor dat krachtige besluiten worden genomen met inhoudelijke kwaliteit? Hoe zorg ik voor voortgang als er zand in de machine zit?

Deze vragen herkent iedereen die verantwoordelijk is voor complexere klussen in ingewikkelde situaties. Het vertrouwde repertoire van project- en lijnmanagementtools voldoet dan niet. Er zijn andere, meer op het proces gerichte interventies nodig om betrokkenen te binden aan het gewenste resultaat.

Doel

In deze workshop:

  • leer je een virtuele, tijdelijke ruimte in te richten waarin het proces zich afspeelt;
  • maak je kennis met instrumenten om het procesverloop flexibel te structureren;
  • en met variabelen waarmee je een proces kunt besturen;
  • pas je een en ander toe in je eigen werkpraktijk
  • en stel je naar aanleiding van je ervaringen en feedback van collega-deelnemers en trainers je handelen bij

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht