Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Ontwikkeling van groepen

In projecten en processen wordt gewerkt met groepen die voor kortere of langere tijd bestaan. Als projectleider, – manager en adviseur is het noodzakelijk ook de ontwikkeling van groepen te herkennen en beïnvloeden voor optimaal resultaat.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Als projectleider heb je een verantwoordelijkheid om groepen op een effectieve en efficiënte wijze met elkaar samen te laten werken. Een projectteam komt bij elkaar en gaat aan het eind weer uit elkaar. In de tussentijd ontwikkelt een groep zich en daarin kun je patronen herkennen.

Ook de verschillende rollen die groepsleden bij voorkeur op zich nemen zijn te herkennen. Dit kan helpen om interventies te plegen die een groep (weer) op de rails kunnen zetten en houden.

Doel

In deze workshop:

  • leer je de fasen herkennen waar een groep doorheen gaat
  • hoe dat in jouw projectgroep loopt en hoe je dat bestuurt
  • leer je welke rollen er in een groep zijn te herkennen,
  • welke rol je zelf bij voorkeur in een groep op je neemt en welke liever niet,
  • en hoe je dat benut om resultaat te behalen

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit een dag en een dagdeel, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht