Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Politiek-bestuurlijke gevoeligheid

Effectief handelen in politiek-bestuurlijke omgevingen

In complexe klussen is de balans tussen inhoud en proces delicaat. Besluitvorming komt niet louter tot stand vanwege een optimale inhoud en goede procedures. Voor besluitvorming over draagvlak en draagkracht komen in het politiek-bestuurlijke domein ook andere factoren in het geding. Denk aan vertrouwen, verkoopbaarheid en het middellange termijn perspectief. Hoe zorg je ervoor dat je als extern adviseur, met eigen belangen en positie, in dit spel geen speelbal maar speler bent?

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Het politiek-bestuurlijke krachtenveld is een belangrijk onderdeel van de complexe omgeving van ingewikkelde projecten en klussen. Je hebt te maken met de wethouder, diens fractie, de gedeputeerde, de gemeenteraad, Statencommissies en het ragfijne spel van belangen en posities dat tussen betrokkenen wordt gespeeld. Het beeld wordt gecompliceerd doordat de oriëntatie van politici, bestuurders én hun ambtelijk adviseurs dezelfde lijkt, maar op essentiële onderdelen verschilt.
Een goed begrip van én gevoeligheid voor dit politiek-bestuurlijke domein zijn essentieel voor effectief handelen.

Doel

 In deze workshop:

  • behandelen we de handelingsoriëntaties van politici, bestuurders en hun ambtelijk adviseurs;
  • verkennen we de smalle marges van de externe adviseur en projectleider;
  • reiken we een instrument aan om bestuursstijlen te analyseren en het handelen daarop af te stemmen;
  • pas je een en ander toe in je eigen werkpraktijk;
  • en stel je naar aanleiding van je ervaringen en feedback van collega-deelnemers en trainers je handelen bij

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht