Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Processen in Projecten

Wat doe je als een project vastloopt? Als het lelijk tegenzit? Doorgaan op de ingeslagen weg helpt dan niet. Er moet iets anders gebeuren. Maar wat?

In deze workshop leer je de processen in je project oplossingsgericht analyseren. Je krijgt instrumenten waarmee je zelf het project weer op weg kunt helpen, en waarmee je anderen resultaatgericht kunt inschakelen.

Doelgroep

Projectteamleden, projectleiders, opzichters, junioradviseurs

Aanleiding

Hoe vaak gebeurt het niet dat de voortgang van een project stokt? De opdrachtgever wil bij nader inzien iets anders, er is minder geld dan gedacht, er blijken tóch kabels te liggen waar ze niet horen, de buurtbewoners beginnen te morren, et cetera. Doorbuffelen helpt dan niet. Zulke verstoringen van het project vragen om andere ingrepen. Dan moet je op de eerste plaats begrijpen wat er aan de hand is, en waar het op vastloopt. Aan de hand van die diagnose kun je dan bepalen: ga ik dit zelf oplossen of haal ik er een ander bij?

Doel

In deze workshop:

  • krijg en gebruik je instrumenten om vast te stellen waar de proceselementen in je klus zitten;
  • maak je de afweging: wat doe ik zelf, en waar haal ik een ander bij?
  • maak je kennis met de manier waarop een proces in elkaar zit en hoe je dat kunt besturen;
  • pas je dat toe op proceselementen in je eigen klus

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

 

Workshops
overzicht