Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Risicobewustzijn en risicomanagement

Hoe complexer een klus is, des te groter zijn de onvoorspelbaarheid en onoverzichtelijkheid van het verloop. Positiever geformuleerd neemt het aantal vrijheidsgraden toe. In die zin is een complexe klus een risicovolle omgeving. Dat vraagt van de projectleider, -manager, de lijnmanager of adviseur een actieve bevordering van het risicobewustzijn bij betrokkenen, en een actief risicomanagement van het onzekere en onverwachte.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexe klussen in een mix van inhoud en omgeving. Zij ervaren risicomanagement als bagage nodig te hebben.

Aanleiding

Kenmerken van complexere klussen zijn ondermeer een rijkgeschakeerd speelveld, met een groot aantal spelers, meervoudigheid in ondervonden behoeftestelling en gewenste uitkomsten, ingewikkelde spelregels en afspraken over de levering van productiemiddelen, multilevel interpretatie van uitkomsten, etc. Deze complexiteit is een hefboom op de negatieve én positieve effecten van onzekerheden en onverwachte gebeurtenissen. Dat legt een claim op je vermogen het risicobewustzijn van betrokkenen te activeren en benutten. En het vraagt van je, de risico’s proactief te managen.

Doel

In deze workshop:

  • ontwikkel je een beeld van je eigen risicobewustzijn en vaardigheid in risicobeheersing;
  • leer je mee- en tegenwerkende patronen op individueel en collectief niveau te herkennen en gebruiken;
  • operationaliseer je risicobewustzijn en – management in termen van processystematiek;
  • pas je een set van (risico)procesinstrumenten in de praktijk toe en pas je je handelen naar aanleiding daarvan aan.

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
  • De workshop wordt verzorgd door OIO in samenwerking met Thinka Bor-Reijinga van Interdigma;
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht