Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Sales

Onderwerp

Hét kenmerk van een goede verkoop is dat je de ander iets van jou laat kopen naar diens eigen beeld en voorstelling. Hoe doe je dat? En hoe voorkom je dat je de ander iets vérkoopt?.

Doelgroep

  • Teams en organisaties die zich een beeld willen vormen van wat zij in essentie te bieden hebben en hoe zij dat kunnen verkopen
  • Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers, adviseurs en in het algemeen diegenen, die een product of dienst verkopen.

Aanleiding

Een verkoop is altijd tweezijdig. Niet alleen wil jij een product of dienst verkopen. De kopende partij heeft ook iets in de verkoop: geld, tijd, prestige, een behoeftestelling, en is dus net zo goed verkoper als koper. Het is de opgave, deze omdraaiingen productief te maken.

 

Doel

In deze workshop:

  • krijg je overzicht over wat je moet ontwikkelen en onderhouden voor een goede (ver)koop;
  • leer je de merkessenties van jezelf en je organisatie te formuleren
  • leer je de belangen, behoeften en randvoorwaarden van de koper in beeld te brengen en te benutten
  • en leer je verschillende stijlen in een koopgesprek te benutten

Praktische zaken

  • groepsgrootte in overleg
  • een workshop van 4 dagen
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht