Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

De sturende kracht van verhalen

Storytelling

In een projectomgeving gaan we er doorgaans van uit dat personen en partijen meedoen omdat de inhoud en op realisatie gerichte werkwijze hun bevallen. Deelnemers verbinden zich echter nog sterker als zij zich ook geboeid voelen door de klus en de werkwijze. Je kunt ze daarbij helpen door een slim verhaal te vertellen over doel en resultaten van je klus. In deze workshop leer je dat verhaal analyseren, opnieuw opbouwen en in de praktijk beproeven.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

We construeren en presenteren ons beeld van de werkelijkheid door middel van het verhaal dat we vertellen. We kunnen kiezen welk verhaal we vertellen en hoe we dat aan de omstandigheden aanpassen. En we kunnen met ons verhaal dat van de ander demonteren, en ons wapenen tegen beschadigende verhalen. Van ons verhaal gaat een grote sturende kracht uit. Om dat ten volle te benutten moeten we het zorgvuldig in elkaar zetten. Welke elementen moeten er dan in? Hoe zorg ik ervoor dat een verhaal aanspreekt? Wat zijn mijn opties als de concurrent een sterk ander verhaal heeft? Wat kan ik doen als hij mijn verhaal rechtstreeks aanvalt?

Doel

In deze workshop:

  • leer je een verhaal gestructureerd te analyseren
  • krijg je de elementen aangereikt om een verhaal te maken dat boeit en bindt
  • maak je je verhaal bestand tegen aanvallen
  • probeer je het in de praktijk uit en stel je naar aanleiding daarvan je verhaal bij

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht