Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Vergadertechnieken

Vergaderen hoort bij projecten en processen en als projectleider of -manager moet je vaak vergaderingen voorzitten. Daarbij hoort dat je de vergadering gedegen voorbereidt, uitvoert en afwikkelt. Anders wordt het vergaderen om het vergaderen of een bijeenkomst waarvan voor iedereen onduidelijk waarom ze aanwezig zijn en wat het doel van de vergadering is.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Als projectleider of -manager heb je meestal de verantwoordelijkheid om projectvergaderingen resultaatgericht voor te zitten. Dat vraagt het een en ander, zowel tijdens de vergadering als in de voorbereiding en afhandeling. Vergaderingen zijn er in soorten en maten: besluitvormend, informerend, opiniërend, producerend enz. Zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering van de vergadering is het van belang je rekenschap te geven wat het doel en beoogd resultaat van ieder agendapunt is.

Doel

In deze workshop:

  • leer je een vergadering voor te bereiden
  • kijken we naar de verslaglegging van een vergadering
  • leer je welke vormen van vergaderen er zijn
  • oefen je door zelf een vergadering voor te zitten

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit een dag en een dagdeel, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht