Gert van der Kolk - 06 51050119 info@oio.nl

Verkopen zonder macht

Een lijnmanager kan wat projectmanagers, projectleiders en adviseurs niet of veel minder makkelijk kunnen: positionele macht mobiliseren om dingen voor elkaar te krijgen. Soms is het nodig, maar we doen het niet graag, omdat positioneel machtsgebruik de kiem van conflicten zaait en niet samenbindt. Methoden en technieken die de kracht van argumenten gebruiken doen dat wel.

Doelgroep

Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van inhoud en omgeving.

Aanleiding

Als resultaatverantwoordelijke moet je zaken voor elkaar krijgen en meestal ben je daarvoor van de medewerking van anderen afhankelijk. Het gaat erom dat je anderen zich laat verbinden met wat jij wilt bereiken. Die binding komt echter niet zomaar tot stand. De meeste mensen houden niet van vernieuwing, en gaan sowieso op zoek naar de meerwaarde die er voor hen inzit. Binding die met positionele macht is afgedwongen, is niet duurzaam. En wat te doen, als je helemaal geen positionele macht hèbt? Welke alternatieven zijn er?

Doel

In deze workshop:

  • zet je voor een actuele klus op een rij welke doelen je wilt bereiken en resultaten je wilt realiseren;
  • inventariseer je, wie je daarbij nodig hebt;
  • leer je methoden en technieken om personen en partijen te binden aan wat je wilt zonder positionele macht te gebruiken;
  • beproef je een en ander in de praktijk en pas je naar aanleiding daarvan je handelen aan.

Praktische zaken

  • Groepsgrootte in overleg
  • Deelnemers bereiden zich door middel van een korte huiswerkopdracht voor
  • De workshop bestaat uit een dag en een dagdeel, met een tussenruimte van plusminus vier weken
Achtergrond

Op deze plek geven we een overzicht van de ontwikkelvragen die we in de loop van de tijd bij opdrachtgevers vaak tegenkomen. We hebben ze omgewerkt tot workshops, die een indruk geven van hoe wij deze ontwikkelvragen oppakken.

Hiermee kun je een aanpak voor jouw vraag samenstellen. Wil je procesmanagement verder ontwikkelen, dan kun je misschien iets met Ontwerpen en besturen van processen en Besturen van de omgeving. Is bestuurlijke sensitiviteit een thema? Dan heb je misschien iets aan Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en De sturende kracht van verhalen. En zo zijn voor verschillende thema’s allerlei combi’s mogelijk.

Deze workshops geven een indruk, niet meer en niet minder. Want in de uitvoering staan je eigen cases altijd centraal. Met jouw concrete en actuele eigen casuïstiek kunnen we werken, anders niet.

Workshops
overzicht